گزارش کالا های امانی

 

از منوي اطلاعات انبار و زیرمنوی گزارش موجودی انبار، گزینه گزارش کالاهای امانی  را كليك كنید.

 

در قسمت حساب ، می توانید با زدن کلید کناری (فلش آبی رنگ) ، جستجوی حسابها را مشاهده نمایید، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید (حسابی که به عنوان گیرنده امانت یا دریافت کننده کالای امانی از آن حساب ، برای آن فاکتور امانت پرداختی یا امانت دریافتنی ثبت شده است) ، سپس می توانید فیلتر های دیگر را مانند انبار و گروه کالا اعمال نمایید و کلید تاٌیید را بزنید .

 

 

 

در قسمت نوع ، مشخص می شود که کالایی که در جلوی آن قرار دارد به تعداد محاسبه شده در موجودی به حساب مشخص شده امانت داده شده (نزد دیگران) ، یا امانت گرفته شده (نزد ما) .