پاس چک پرداختنی  و برگشت چک پرداختنی

 

برای پاس چک از منوي دريافت و پرداخت و در زیرمنوي عملیات چک، گزینه پاس چک پرداختنی   را

برای برگشت چک پرداختنی از منوي دريافت و پرداخت و در زیرمنوي عملیات چک، گزینه برگشت  چک پرداختنی   را كليك كنيد .

 

ما را حمایت کنید:

کد +1 گوگل
فا تولز ، ابزار رایگان وبمسترکد امتیاز +1 در گوگل