صدور / حذف حواله تجمیعی

 

از منوی پخش مویرگی زیر منوی صدور  حواله تجمیعی  را کلیک کنید در این قسمت نوع فاکتور را  انتخاب  کنید.

در پنجره نمایش داده شده شما میتوانید بر اساس شماره فاکتور و یا تاریخ فاکتورهای مورد نظر را انتخاب کنید و کلید تایید را بزنید.

 

در پنجره باز شده میتوانید با کلید spase فاکتور مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه صدور حواله تجمیعی را کلیک کنید.

 

 

 برای حذف حواله تجمیعی از منوی پخش مویرگی زیر منوی حذف حواله تجمیعی  را انتخاب  و شماره حواله تجمیعی را وارد کرده و کلید حذف را میزنیم.