محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در فاکتورهای نرم افزار حسابداری پارسیان

 

کاربران گرامی نرم افزار حسابداری پارسیان جهت محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در فاکتورهای نرم افزار حسابداری پارسیان موارد زیر را انجام دهید.    

 

1-از منوی خرید و فروش نرم افزار پارسیان گزینه تنظیمات مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب کنید.

 

 

2- در کادر ایجاد شده تیک گزینه ی (اعمال مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در فاکتورها) را بزنید و سپس بر روی گزینه ی ذخیره کلیک کنید.

 

 

3- از منوی خرید و فروش نرم افزار پارسیان گزینه تنظیمات و سپس تعریف انواع فاکتور را انتخاب کنید.

 

 

4- در کادر ایجاد شده فاکتور مورد نظر جهت اعمال مالیات بر ارزش افزوده و عوارض را انتخاب کنید سپس بر روی گزینه اصلاح کلیک کنید.

 

 

5- در کادر ایجاد شده تیک گزینه (محاسبه ارزش افزوده و عوارض) را بزنید و سپس بر روی گزینه ی ذخیره کلیک کنید.