چرخه حسابداری
یکشنبه ۰۴ تير ۱۳۹۶
0 نظر
2139 بازدید
چرخه حسابداری

 

در جهت مهیا کردن اطلاعات مفید بوسیله صورتهای مالی برای تصمیم گیرندگان ،تمام معاملات و رویداد های مالی یک واحد اقتصادی باید بصورت روزانه حساب شوند . این امر از طریق یک روش حسابداری بنام چرخه حسابداری انجام میگردد . چرخه حسابداری شامل 10 مرحله است که در سر توضیح داده میشود :

 

شناسایی و اندازه گیری معاملات و رویداد ها

در اولین مرحله ، حسابداران باید تصمیم بگریند که چه معاملات و رویداد هایی باید ثبت شوند . البته ،انهایی که ماهیت مالی دارند و انهایی که به طور واقعی فایل اندازه گیری هستند می بایست شناسایی و اندازه گیری شوند . در مرحله اول ،حسابداران معاملات و رویداد هارا بر حسب افزایش ها و کاهش هایی که در اجرا صورت های مالی در بر گیرنده معادله اساسی حسابداری میدهند تجزیه متحلیل میکنند . معادله اساسی حسابداری به شکل زیر میباشد :

دارائیها = بدهیها+سرمایه +درامد ها –هزینه ها-برداشتها

 

روزنامه نویسی

نتایج تجزیه تحلیل معاملات و رویداد ها ،از مرحله اول باید در دفاتر روزنامه مخصوص ،نظیر دفتر روزنامه فروش یا دفتر روزنامه دریافت های نقدی و دفتر روزنامه عمومی ثبت گردند. این مرحله را روزنامه نویسی گویند . یک دفتر روزنامه ،که دفتر ثبت اصلی است ،معاملات را به ترتیب زمانی وقوع در یک مکان ردیابی میکند . یک ثبت دفتر روزنامه نشان میدهد که چه حسابهایی در اثر معاملات رخ داده بدهکار و بستانکار شده اند .

 

نقل به کل

اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه عمومی باید به دفتر کل یا حسابهای دفتر معین بوسیله فرایندی که نقل به کل نامیده میشود ،منتقل شوند . دفتر کل مجموعه ای کامل از حسابهای دارایی ،بدهی،سرمایه ، درامد و هزینه می باشد . برای ردیابی مسیر اطلاعات منتقل شده از دفتر روزنامه به دفتر کل ،ستون مرجع هر دو دفتر روزنامه و کل باید به یکدیگر عطف متقابل داده شوند. فرایند نقل به کل زمانی کامل میشود که تمام اعداد مرجع نقل به کل رو به روی عناوین حساب در دفتر روزانه ثبت شوند.

 

تهیه تراز ازمایشی

تراز ازمایشی لیست تمام حسابها و ارقام و مانده های بدهکار و بستانکار انها می باشد . برای اثبات تساوی بدهکاران و بستانکارانی که به حسابهای دفتر کل منتقل شده اند ،یک تراز ازمایشی اماده میگردد . یک تراز ازمایشی همچنین اشتباهات در روزنامه نویسی و انتقال به دفتر کل را اشکار میسازد که در تهیه صورت های مالی مفید است . اگر چه این تساوی بدهکاران و بستانکاران در تراز ازمایشی اثبات نمیکند که تمام معاملات ثبت شده اند یا حسابهای دفتر کل صحیح می باشند . 

 

زدن ثبت های اصلاحی

در پایان سال مالی ،مبالغ لیست شده در تراز ازمایشی لزوما صحیح نمیباشد زیرا اجزاحسابداری در طئل سال تغیر میکنند اما این تغیرات در مبنای روزانه ثبت نمیگردند . بر طبق مبنای تعهدی حسابداری ،در امد ها در دوره ای باید ثبت شوند که کسب میشوند و هزینه ها در دوره ای باید ثبت شوند که تحمل میشوند. این به نوبه خود بر مقادیر دارائی ها،بدهی ها و سرمایه اثر میگذارد . بنابر این ثبت های اصلاحی نیاز است تا از شناسایی درامد اطمینان حاصل شود و اصل تطابق رعایت گردد .،و دارائیها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بصورت صحیح شناسایی گردید. ثبت های اصلاحی میتوانند هم به صورت پیش پرداخت ها یا تعهدات طبقه بندی شوند .

 

تهیه تراز ازمایشی اصلاح شده

بعد از اینکه تمام ثبت های اصلاحی در دفتر روزنامه ثبت و نقل به کل شد ، تراز ازمایشی دیگری از حسابهای دفتر کل تهیه می شود . دومین تراز ازمایشی که دوباره تراز مانده تمام حسابها را نشان میدهد ،تراز ازمایشی اصلاح شده نامیده میشود. برخی حسابداران ترجیح میدهند که حسابهای اصلاحی را ابتدا روی یک کاربرگ ترکیب کنند و سپس از روی کاربرگ ثبت های اصلاحی را در دفتر روزنامه ثبت و به دفتر کل منتقل کنند . در این مورد ،دو مرحله با همدیگر روی کاربرگ ترکیب میشوند . این نکته قابل ذکر است که تهیه کاربرگ ضرورتی ندارد اما یک کار اختیاری محسوب میشود .

 

تهیه صورت های مالی

تراز ازمایشی اصلاح شده یک مدرک مهم برای تهیه صورتهای مالی است که شامل نام ومانده تمام حسابهای دارایی ،بدهی،سرمایه،درامد و هزینه میشود . اول از حسابهای درامد و هزینه یک صورت سود وزیان تهیه میشود و سود یا زیان خالص دوره مشخص میگردد . در دومین گام ،یک صورت حقوق صاحبان سهام بوسیله اضافه یا کسر کردن سود یا زیان خالص از مانده ابتدای دوره حساب حقوق صاحبان سهام و کم کردن مبالغ برداشت شده طی دروه بدست می اید . در نتیجه مانده حساب سرمایه در پایان دوره که باید در ترازنامه با اتکا به حسابهای کاربرگ استفاده شوند .

 

بستن حسابهای اسمی

حسابهای درامد و هزینه در یک صورتحساب سود و زیان نتیجه فعالیتهای موسسه تجاری را برای یک دوره زمانی معین خلاصه می کنند. این بدین معنی است که برای دوره حسابداری بعدی یک مجموعه خالی از حسابهای درامد و هزینه مورد نیاز است . بنابراین حسابهای صورت سود و زیان ، که حسابهای موقت و اسمی شناخته میشوند باید در پایان سال مالی بسته شوند . برای بستن حسابهای غیر واقعی ،مانده انها از طریق ثبت در دفتر روزنامه و انتقال ثبت های اختتامیه به صفر کاهش میابد . برای تهیه ثبت های اختتامیه ،یک حساب موقت بنام خلاصه سود و زیان برای خلاصه کردن اطلاعات حسابهای درامد و هزینه استفاده میشود . علاوه بر این حساب برداشت که بخشی از تغیرات در حقوق صاحبان سهام است باید به حساب سرمایه مالکان بسته شود .

 

تهیه تراز ازمایشی اختتامیه

بعد از اتمام فرایند بستن حسابها ،سومین تراز ازمایشی تهیه می شود . این تراز ازمایشی نهایی که به ان تراز ازمایشی اختتامیه نیز میگویند تساوی بدهکاران و بستانکارانی که به حساب خلاصه سود و زیان و حساب سرمایه مالکان منتقل شده اند را نشان میدهد . تراز ازمایشی اختتامیه تنها شامل حسابهای دارائیها ،بدهیها و سرمایه است. این حسابها ،حسابهای حقیقی یا دائمی نامیده میشوند و در پایان دوره حسابداری ترازنامه را تشکیل میدهند .

 

زدن ثبت های معکوس

بعد از اینکه صورت های مالی تهیه شد و دفاتر بسته شد ،خیلی از اوقات معکوس کردن ثبت های اصلاحی در اغاز دوره مالی بعدی و قبل از ثبت عادی معاملات مفید خواهد بود . این قبیل ثبتها را ثبتهای معکوس گویند. یک ثبت اصلاحی اغاز دوره بعدی را دقیقا در مقابل ثبت های اصلاحی مربوطه در دوره قبل قرار میدهد. هدف از ثبت های معکوس ساده تر کردن ثبت معاملات در دوره حسابداری بعدی است .

راهنمای نصب نرم افزار پارسیان/نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید/آموزش نرم افزار pdfپارسیان/ نرم افزار حسابداری پارمیس/دانلود نرم افزار پارسیان/آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان/شرکت پارسیان افزار/نرم افزار حسابداری پارسیان کرک شده/دانلود نرم افزار حسابداری رایگان/دانلود نرم افزار حسابداری هلو/دانلود نرم افزار حسابداری رافع/دانلود نرم افزار حسابداری/نرم افزار حسابداری همکاران سیستم/نرم افزار حسابداری پارمیس/نرم افزار پخش مویرگی/نرم افزار حسابداری فروشگاهی/نرم افزار حسابداری رایگان/نرم افزار حسابداری هلو/دانلود نرم افزار حسابداری/بهترین نرم افزار حسابداری/دانلود نرم افزار حسابداری فروشگاهی رایگان /نرم افزار حسابداری رایگان فارسی/نرم افزار حسابداری وینا/دانلود نرم افزار حسابداری هلو رایگان با کرک/دانلود رایگان نرم افزار حسابداری هلو/دانلود برنامه حسابداری/دانلود برنامه حسابداری ساده و رایگان/برنامه حسابداری رایگان اندروید/نرم افزار حسابداری کرک شده/کرک شده/حسابداری ساده/حسابداری رایگان/حسابداری پارسیان+کرک/حسابداری پارسیان+دانلود/حسابداری پارسیان اصفهان/حسابداری پارسیان شیراز/نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان / دانلود رایگان آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان / آموزش نرم افزار پارسیانpdf/ دانلود نرم افزار حسابداری پارسیان برای اندروید/نرم فزار حسابداری پارسیان کرک شده /حسابداری پارسیان +کرک/راهنمای نصب نرم افزار حسابداری پارسیان /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان /دانلود رایگان نرم افزار حسابداری پارسیان /نرم افزار حسابداری پارسیان اصفهان /دانلود برنامه حسابداری پارسیان/ راهنمای نصب نرم افزار حسابداری پارسیان / دانلود نرم افزار پارسیان / نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید /آموزش نرم افزار حسابداری حسابداری پارسیان /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان pdf/ دانلود نرم افزار حسابداری / بهترین نرم افزار حسابداری /حسابداری پارسیان/حسابداری پارسیان +دانلود/ دانلود برنامه حسابداری پارسیان / نرم افزار حسابداری پارسیان اصفهان /حسابداری پارسیان شیراز

نظرات و پيشنهادات خود را از طریق فرم زیر به اشتراک بگذارید.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر