نرم افزار حسابداری پارسیان نگارش پیشرفته

 

 

 


امکانات:

1-کليه امکانات سطح های قبل

و

2-ثبت زمان ورود و خروج به نرم افزار

3-سقف اعتبار چک هاي دريافتني

4-سقف تعدا فاکتوردر صورت داشتن مانده حساب

5-بازار ياب پيش فرض در فاکتور فروش

6-تعيين نوع قيمت براي مشتريان خاص

7-عدم محاسبه ي ماليات و عوارض براي مشتريان  انتخابي

8-گزارش کار پرداز ها

9-انتقال چک هاي دريافتي و پرداختي از اکسل

10-انتقال و دريافت اسناد از فايل

11-تهيه ي گزارش جمع ساعات کارکرد ماهانه از پرسنل

12-انتقال ساعات ورود و خروج از فايل براي پرسنل

13-گزارش جمع مرخصي ، کارکرد و

      اضافه کار پرسنل

14-ليست اسناد بدون مرکز هزينه

قیمت : 30.000.000  ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

15-قابليت تعريف حساب تفضيلي شناور

16-مشاهده ي تمامي گزارشات انبار و انبار گرداني

17-مشاهده ي تمامي گزارشات حسابداري ب                  صورت کامل

18-کلیه امکانات نگارش ویژه

19-شبکه کردن مدیریت مالی پارسیان به تعداد      نامحدود workstation

20-ثبت اسناد حسابداری و فاکتورها بصورت              همزمان توسط کاربران مختلف

21-حقوق و دستمزد                                              

(تعريف پرسنل،احكام كارگزيني، جدول مالياتي،فرمول محاسباتي؛فيش حقوقي و...)

22-مرکز هزینه پروژه های مختلف

(هزینه تمام شده مجزای هر پروژه)