تحلیل صورتهای مالی
شنبه ۰۳ تير ۱۳۹۶
0 نظر
2218 بازدید
تحلیل صورتهای مالی

 

اهمیت تراز نامه

ترازنامه به خاطر اینکه اطلاعاتی را در مورد ماهیت و مبالغ سرمایه گذاری ها در منابع واحد تجاری تعهدات نسبت به بستانکاران و حقوق صاحبان سهام در خالص منابع فراهم میکند اهمیت دارد. ترازنامه یک مبنا برای 1- محاسبه نرخ بازده 2-ارزیابی ساختار سرمایه واحد تجاری 3- ارزیابی نقدینگی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری فراهم میکند

 

نقدینگی و انعطاف پذیری مالی

برای تشخیص و قضاوت در مورد ریسک واحد اقتصادی، سنجش جریان وجوه نقد آینده، نقدینگی و انعطاف پذیری مالی واحد اقتصادی باید یوسیله ترازنامه آن واحد تعیین شود. نقدینگی مقدار زمانیست که انتظار میرود تا یک دارایی به فروش برسد و یا به طریق دیگر تبدیل به وجه نقد شود و یا اینکه یک بدهی پرداخت شود انعطاف پذیری مالی عبارتست از توانایی واحد تجاری برای یک اقدام موثر برای تغییر مبالغ و زمان بندی جریان وجوه نقد  برای مرتفع کردن فرصتها و تهدیدهای پیش بینی نشده

 

محدودیتهای تراز نامه

حسابداران روش بهای تمام شده تاریخی را برای ارزش گذاری و گزارش گری در خصوص اغلب دارایی ها و بدهی ها انتخاب کرده اند بنابراین ترازنامه ارزش جاری بیشتر اقلام موجود آن را منعکس نمیکند. وقتیکه ترازنامه مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه میشود بجز مطالبات و اکثر سرمایه گذاری در اوراق بهادار که استثنا هستند بیشتر داراییها به بهای تمام شده تاریخی افشا میشود به علاوه اینکه تعدادی از اقلام که برای کسب و کار دارای ارزش مالی هستند بدلیل اینکه نمیتوان آنها را بطور عینی ثبت و نمایش داد از ترازنامه حذف میکند . برای مثال: ارزش منابع انسانی شرکت که بسیار مهم است اما به خاطر اینکه تعیین کمیت آن بسیار مشکل است ثبت و گزارش نمیشود دیگر اقلام ارزشمندی که گزارش نمیشود عبارتند از: مشتری مداری، مهارتهای مدیریتی، برتری در تحقیق و توسعه و شهرت

 

اقلام ترازنامه  

اقلام ترازنامه در 3 طبقه اصلی طبقه بندی میشود که عبارتند از دارایی ها، بدهی ها و صاحبان سرمایه. اقلام ترازنامه در زیر گروه این 3طبقه به شرح زیر تقسیم میگردند:

 

 

 

 

دارایی ها

دارایی جاری

سرمایه گذاری های بلند مدت

داراییهای ثابت مشهود

داراییهای نامشهود

سایر دارایی ها

 

بدهی ها

 

 

صاحبان سرمایه

بدهی های جاری

بدهی های بلند مدت

 

 

سرمایه سهام

صرف سهام( سرمایه پرداخت شده اضافی)

سود انباشته

   

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد در ارزیابی گذشته و برنامه ریزی آینده در مورد فعالیتهای سرمایه گذاری و تامین مالی برای استفاده مدیریت مفید واقع میشود در این صورت پرداختها و دریافتهای نقدی را در 3 بخش طبقه بندی میکند که عبارتند از: فعالیتهای عملیاتی ، فعالیتهای سرمایه گذاری ، فعالیتهای تامین مالی

 

گزارش حسابرسی

گزارشات مالی شرکتها فقط شامل 4 صورت مالی میباشد گزارش حسابرسی و یادداشت های همراه صورتهای مالی اطلاعات با ارزشی را در مورد وضعیت مالی و نتیجه عملیات فراهم میکنند گزارش حسابرسی حاوی اظهار نظر حسابرس در این مورد است که آیا صورتهای مالی بصورت منصفانه منطبق با اصول پذرفته شده حسابداری ارائه شده است یا خیر؟ مطالعه با دقت گزارش حسابرسی زمینه مهم اطلاعاتی را برای تحلیل صورتهای مالی تهیه میکند.

 

یادداشت های همراه صورتهای مالی

یادداشت های همراه صورتهای مالینباید بعنوان اطلاعات مازاد و غیر ضروری که همراه صورتهای مالی هستند در نظر گرفته شوند این یادداشتها جز لاینفک صورتهای مالی هستند.

 

تحلیل افقی

یک روش برای تحلیل صورتهای مالی است که اطلاعات مالی یک شرکت را برای 2 یا چند سال با هم مقایسه میکند. تحلیل افقی بر روی اقلامی که در طول دوره های مورد بررسی دارای تغییرات با اهمیت هستند توجه میکند

تحلیل روند( مسیر حرکت)

تحلیل روند نوعی از تحلیل افقی است که به بررسی و مقایسه تغییرات در اطلاعات انتخاب شده در صورتهای مالی در طول دوره های مورد رسیدگی میپردازد در روش درصدی روند، یکسال را به عنوان سال پایه انتخاب میکنند سپس اقلام انتخاب شده در سالهای بعد از آن را بصورت درصدی از مبالغ سال پایه محاسبه میکنند درصدهای روند همانند صورتهای مالی مقایسه ای میزان کارایی واحد اقتصادی را در یک نمای کلی نشان میدهد

 

تحلیل عمودی

ارتباط اقلام صورتهای مالی با یکدیگر در یک دوره زمانی خاص تحلیل عمودی نامیده میشود دو ابزار برای تحلیل عمودی، صورتهای مالی هم مقیاس و نسبتهای مالی هستند. صورتهای مالی هم مقیاس نشان دهنده اینست که هر قلم از صورتهای مالی چند درصد( نه مبلغ) از یک قلم کلیدی در آن صورت میباشند در صورت سود وزیان معمولا هر قلم بصورت درصدی از خالص فروش ارائه میشود و در ترازنامه اغلب تمامی مبالغ درصدی از کل دارایی ها یا کل سرمایه است.

 

تحلیل نسبتها

نسبت مالی رابطه بین دو مبلغ را از طریق تقسیم یکی بر دیگری شرح میدهد این نوع تحلیل جز تحلیل عمودی است گروههای مختلف استفاده کننده شاید برای مقاصد متفاوتی از تحلیل صورتهای مالی استفاده میکنند به هر حال بیشتر تکنیکها که در تحلیل  مورد استفاده قرار میگیرد در برخی از موارد شبیه به هم هستند.

راهنمای نصب نرم افزار پارسیان/نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید/آموزش نرم افزار pdfپارسیان/ نرم افزار حسابداری پارمیس/دانلود نرم افزار پارسیان/آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان/شرکت پارسیان افزار/نرم افزار حسابداری پارسیان کرک شده/دانلود نرم افزار حسابداری رایگان/دانلود نرم افزار حسابداری هلو/دانلود نرم افزار حسابداری رافع/دانلود نرم افزار حسابداری/نرم افزار حسابداری همکاران سیستم/نرم افزار حسابداری پارمیس/نرم افزار پخش مویرگی/نرم افزار حسابداری فروشگاهی/نرم افزار حسابداری رایگان/نرم افزار حسابداری هلو/دانلود نرم افزار حسابداری/بهترین نرم افزار حسابداری/دانلود نرم افزار حسابداری فروشگاهی رایگان /نرم افزار حسابداری رایگان فارسی/نرم افزار حسابداری وینا/دانلود نرم افزار حسابداری هلو رایگان با کرک/دانلود رایگان نرم افزار حسابداری هلو/دانلود برنامه حسابداری/دانلود برنامه حسابداری ساده و رایگان/برنامه حسابداری رایگان اندروید/نرم افزار حسابداری کرک شده/کرک شده/حسابداری ساده/حسابداری رایگان/حسابداری پارسیان+کرک/حسابداری پارسیان+دانلود/حسابداری پارسیان اصفهان/حسابداری پارسیان شیراز/نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان / دانلود رایگان آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان / آموزش نرم افزار پارسیانpdf/ دانلود نرم افزار حسابداری پارسیان برای اندروید/نرم فزار حسابداری پارسیان کرک شده /حسابداری پارسیان +کرک/راهنمای نصب نرم افزار حسابداری پارسیان /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان /دانلود رایگان نرم افزار حسابداری پارسیان /نرم افزار حسابداری پارسیان اصفهان /دانلود برنامه حسابداری پارسیان/ راهنمای نصب نرم افزار حسابداری پارسیان / دانلود نرم افزار پارسیان / نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید /آموزش نرم افزار حسابداری حسابداری پارسیان /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان pdf/ دانلود نرم افزار حسابداری / بهترین نرم افزار حسابداری /حسابداری پارسیان/حسابداری پارسیان +دانلود/ دانلود برنامه حسابداری پارسیان / نرمسیان اصفهان /حسابداری پارسیان شیر

نظرات و پيشنهادات خود را از طریق فرم زیر به اشتراک بگذارید.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر