نرم افزار حسابداری پارسیان ویژه آتلیه

 

 

 

 

 

امکانات:

1- صدرو قبض تعریف انواع خدمات و چاپ ها

2- امکان تعیین زمان تحویل بر اساس نوع قبض

3- ثبت تسویه حساب بصورت نقدی، چک، واریز به حساب و  یا POS بانکی

4- امکان ثبت توضیحات مربوط به طراحی هرعکس

5-مشاهده سفارش ها و پیام ها و فرایند های صورت گرفته در ارتباط با مشتری

6- آرشیو عکس های مربوط به هر قبض و قابلیت ردیابی تصاویر از طریق نام،شماره قبض و یا سایر مشخصات مشتری

7- امکان صدور پیش فاکتور و تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش

8-ثبت کامل اطلاعات مشتریان و امکان دسته بندی مشتریان بر اساس نوع فعالیت جهت مدیریت بهتر بر ارتباط با مشتری

9- حقوق و دستمزد پرسنل

10-مشاهده گردش مالی و وضعیت حساب مشتریان

11- امکان اضافه کردن نمونه اي از عکس هاي پرسنلي به قبض هاي صادر شده و بايگاني کردن آنها

12- تهيه گزارش ها و نمودار هاي مختلف از سود و زيان و ..

13-امکان چاپ فاکتور مجالس در قالب های مختلف (طراحی فاکتور)

14-دسترسی سریع و آسان به فایل ها و تصاویر مربوط به  هرقبض