بازیابی تهیه کپی پشتیبان در نرم افزار حسابداری پارسیان

 

کاربران گرامی نرم افزار حسابداری پارسیان جهت بازیابی تهیه کپی پشتیبان در نرم افزار پارسیان موارد زیر را انجام دهید.  

 

1 -از منوی امکانات نرم افزار پارسیان گزینه بازیابی کپی پشتیبان را انتخاب کنید.

 

 

2- در کادر ایجاد شده تیک گزینه (بامطالب بالا موافقم) زده و برروی گزینه تائید کلیک کنید.

 

 

 3- در کادر ایجاد شده برروی گزینه مشخص شده در تصویر کلیک کنید.

 

 

4- درقسمت Drives  دریواری که به عنوان مسیر کپی پشتیبان مشخص کردید را انتخاب کنید و سپس در قسمت Directories  بر روی پوشه ی PARSIAN.BACK  دوبار کلیک کنید.

 

 

5- بر روی پوشه سال مالی که قصد بازگردانی کپی پشتبان را دارید دوبار کلیک کنید.

 

 

6- بر روی پوشه تاریخی که قصد بازگردانی کپی پشتبان را دارید دوبار کلیک کنید.

 

7- سپس گزینه OK را انتخاب کنید.

 

 

8- گزینه بازیابی را انتخاب کنید.

 

 

9- در کادر ایجاد شده گزینه بلی را انتخاب کنید.

 

 

10-در این قسمت پس از تائید از برنامه خارج می شوید و پس از ورود بازیابی تهیه کپی پشتیبان صورت گرفته است.