نرم افزار حسابداری پارسیان نگارش جامع

 

1-کلیه امکانات سطح های قبل

و

2-تعريف پورسانت براي هر كالا

3-تعريف وزن كالا و محاسبه جمع وزن كالاهاي فاكتور

4-تعريف جدول پلكاني پورسانت براي هر كالا

5-گزارش هاي متنوع براي ويزيتورها

(كاردكس ويزيتور، مانده حساب مشتريان ويزيتور )

6-ثبت مشحصات راننده، شماره ماشین حمل کننده

کالا در فاکتور فروش و گزارش کاردکس راننده

7-امکان ثبت هزینه حمل در فاکتور فروش و

بستانکار کردن راننده

8-گزارش کسری موجودی کالای مصرفی برای تولید

یک کالای  جدید

9-سامانه تبادل فاکتورها( offline)‌

10-قابلیت تبدیل یک کالا به کالاهای دیگر(‌تجزیه)

11-پخش مويرگي

12-صدور حواله تجميعي

13-امکان چاپ حواله تجميعي

 

قیمت : 40.000.000 ریال

 

 

 

 

 

14-گزارش توضيع از حواله تجميعارتباط ويزيتور ها با انبار

15-ليست ويزيتور ها و موجودي انبار

16-کليه ي گزارشات بازارياب ها

17-سرجمع کالاهاي فروش رفته توسط بازار ياب

18-گزارش تعداد فاکتور هاي فروش و گروه هاي کالااز      بازار يابها

19-گزارش ليست فاکتور ها و پورسانت ها

20-تعريف ويزيتور ارشد براي بازارياب ها

21-انتخاب مسير و منطقه براي مشتريان

22-سامانه تبادل فاکتور

23-صدور فاکتور و اسناد مربوطه از طريق فايل

24-تعيين ثبت سند حسابداري ب روش دائمي

25-استفاده از تمامي منو ها وگزارشات بدون محدوديت در نگارش جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.