نامشهودها
یکشنبه ۰۴ تير ۱۳۹۶
0 نظر
1508 بازدید
نا مشهودها

 

برای مقاصد حسابداری، دارایی ها به دو گروه عمده مشهود و نا مشهود طبقه بندی میشوند مشهود به جسم فیزیکی یک دارایی اشاره میکند و نامشهود آن دارایی را گویند که فاقد جسم فیزیکی باشد. در اصطلاحات قانونی لفظ نامشهود برای اموال فاقد جسم فیزیکی بکار برده میشود شامل نقدینگی، حسابها و اسناد دریافتنی و غیره هرچند برای مقاصد حسابداری دارایی های نامشهود شامل حق اختراع ، حق نشر، علائم تجاری و نامهای تجاری، فرمولهای سری، هزینه های تاسیس، امتیاز انحصار، جوازها و سر قفلی میباشد. شناسایی وجود یک دارایی مشهود نسبتا ساده است اما دلیل وجود یک دارایی نامشهود ممکن است مبهم باشد  و برقرلری ارتباط منطقی میان هزینه های متحمل شده و بطور واقعی تصدیق یک دارایی ممکن است بسیار سخت باشد.

 

ویژگی های نامشهود

دارایی های نامشهود تعریف دقیقی در حسابداری ندارند هر چند برای مقاصد حسابداری دارایی های نامشهود مشخصات زیر را دارند: 1- فقدان جسم فیزیکی 2- داشتن منافع آتی اقتصادی( از قبیل حقوق مالکان) که اغلب به سختی قابل اندازه گیری است 3- داشتن عمر مفید که گاهی اوقات تعیین آن مشکل است 4- اغلب برای استفاده عملیاتی خریداری میشوند.

 

بهای نا مشهودها

دارایی های نا مشهود باید مطابق با قوانین بهای تمام شده به بهای معادل نقد جاری در تاریخ خرید ثبت شوند بهای تمام شده شامل تمام هزینه های خرید دارایی شامل قیمت خرید، حمل و حق الزحمه های قانونی و هر هزینه دیگری که مرتبط با خرید آن باشد میشود. بهای خرید ارزش جاری بازار تعهدات داده شده یا دارایی دریافت شده است.

 

اصلاح و بهسازی اموال استیجاری

در اجاره های بلند مدت برای پس دادن اموال اجاره داده شده به موجر در پایان دوره اجاره نیاز به اصلاح و بهسازی اموال استیجاری است اگر مستاجر در زمین استیجاری ساختمان جدیدی بسازد  یا ساختمانهای موجود را نوسازی و بهبود ببخشد که در زمان انقضای اجاره به موجر تحویل میشود که حق استفاده از این امکانات در دوره اجاره است این هزینه های اصلاح و بهسازی اموال استیجاری باید به حساب اصلاح و بهسازی اموال استیجاری بدهکار شوند و در مدت باقیمانده اجاره یا عمر مفید بهسازی ها هر کدام کوتاه تر است مستهلک شوند.

 

هزینه های تاسیس

هزینه های متحمل شده برای تشکیل یک شرکت از قبیل حق الزحمه پذیره نویسی، هزینه های قانونی، هزینه های دولتی و مخارج راه اندازی بعنوان هزینه های تاسیس طبقه بندی میشود و در یک حساب دارایی به همین نام بدهکار میشود. این هزینه ها در یک دوره زمانی اختیاری که نباید بیشتر از 40 سال ( از عمر شرکت که معمولا نامشخص است) تجاوز کند مستهلک میشوند اما دوره عادی استهلاک ( که نزدیکترین تقریب به مقررات مالیاتی است) بین 5 تا 10 سال است زیرا فرض بر این است که سود تجاری سالهای اولیه بیشتر از هزینه های تاسیس است.

 

هزینه های تحقیق و توسعه

هزینه های تحقیق و توسعه ذاتا یک دارایی نا مشهود نیستند. گرچه غالبا فعالیتهای تحقیق و توسعه منتج به محصول فرایند یا فرمول جدید میشود. تحقیق یک جستجوی با برنامه یا رسیدگی بحرانی است که به کشف دانش جدیدی که  در توسعه یک محصول، خدمت، فرایند، تکنیک و ... جدید مفید باشد یا موجب پیشرفت مهم در محصولات یا فرایندهای موجود گردد منتهی شود. توسعه انتقال جستجوهای تحقیق یا دیگر دانش ها به نقشه یا طراحی یک محصول جدید میگردد.

 

سرقفلی

سرقفلی با دیگر دارایی های نا مشهود متفاوت است ماهیت سرقفلی از قبل از پایان قرن 19 موضوع مباحثات است اگر چه مباحثات اولی بر شناسایی قانونی  و تعریف مفهوم آن متمرکز بوده است  از نقطه نظر حسابداری  سه مفهوم مهم سر قفلی در ادبیات بیشتر به ذهن میرسد که به شرح زیر است:

1-ارزیابی گرایشات نامشهود مثبت به سمت شرکت

2-ارزش تنزیل شده فعلی مازاد سودهای مورد انتظار آتی که بیشتر از بازده عادی جمع سرمایه گذاریها میباشند و شامل سر قفلی نیست

3-یک حساب کلی ارزشیابی

در تعاریف اول و دوم سرقفلی معمولا بعنوان یک دارایی جداگانه با مشخصات خاص در نظر گرفته میشود. در تعریف سوم هرچند معمولا بعنوان یک دارایی قابل تشخیص جداگانه در نظر گرفته نمیشود بعنوان یک حساب کلی ارزشیابی سر قفلی بعنوان یک دارایی نامشهود غیر قابل تعریف طبقه بندی میشود که مرتبط است با خرید شرکت بعنوان یک کل و نه دارایی های خاصی دلیل اصلی وجود این سرقفلی آنست که جمع مبالغ پرداخت شده برای خرید شرکت، قابل تخصیص به هر دارایی خاص شرکت خریداری شده نیست بنابراین مبالغ سرقفلی میتواند با کسر ارزش منصفانه بازار هر کدام از دارایی های خاص شرکت خریداری شده از جمع مبلغ پرداخت شده برای آن بدست آید. سرقفلی باید در طول عمر مفید خود که نباید بیشتر از 40 سال باشد با روش خطی مستقیم یا هر روش سیستماتیک دیگری که بهترین مطابقت را با الگوی استفاده داشته باشد مستهلک میگردد.

راهنمای نصب نرم افزار پارسیان/نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید/آموزش نرم افزار pdfپارسیان/ نرم افزار حسابداری پارمیس/دانلود نرم افزار پارسیان/آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان/شرکت پارسیان افزار/نرم افزار حسابداری پارسیان کرک شده/دانلود نرم افزار حسابداری رایگان/دانلود نرم افزار حسابداری هلو/دانلود نرم افزار حسابداری رافع/دانلود نرم افزار حسابداری/نرم افزار حسابداری همکاران سیستم/نرم افزار حسابداری پارمیس/نرم افزار پخش مویرگی/نرم افزار حسابداری فروشگاهی/نرم افزار حسابداری رایگان/نرم افزار حسابداری هلو/دانلود نرم افزار حسابداری/بهترین نرم افزار حسابداری/دانلود نرم افزار حسابداری فروشگاهی رایگان /نرم افزار حسابداری رایگان فارسی/نرم افزار حسابداری وینا/دانلود نرم افزار حسابداری هلو رایگان با کرک/دانلود رایگان نرم افزار حسابداری هلو/دانلود برنامه حسابداری/دانلود برنامه حسابداری ساده و رایگان/برنامه حسابداری رایگان اندروید/نرم افزار حسابداری کرک شده/کرک شده/حسابداری ساده/حسابداری رایگان/حسابداری پارسیان+کرک/حسابداری پارسیان+دانلود/حسابداری پارسیان اصفهان/حسابداری پارسیان شیراز/نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان / دانلود رایگان آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان / آموزش نرم افزار پارسیانpdf/ دانلود نرم افزار حسابداری پارسیان برای اندروید/نرم فزار حسابداری پارسیان کرک شده /حسابداری پارسیان +کرک/راهنمای نصب نرم افزار حسابداری پارسیان /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان /دانلود رایگان نرم افزار حسابداری پارسیان /نرم افزار حسابداری پارسیان اصفهان /دانلود برنامه حسابداری پارسیان/ راهنمای نصب نرم افزار حسابداری پارسیان / دانلود نرم افزار پارسیان / نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید /آموزش نرم افزار حسابداری حسابداری پارسیان /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان pdf/ دانلود نرم افزار حسابداری / بهترین نرم افزار حسابداری /حسابداری پارسیان/حسابداری پارسیان +دانلود/ دانلود برنامه حسابداری پارسیان / نرم افزار حسابداری پارسیان اصفهان /حسابداری پارسیان شیراز

نظرات و پيشنهادات خود را از طریق فرم زیر به اشتراک بگذارید.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر