فعال سازی و غیرفعال سازی نرم افزار سنگ در حسابداری پارسیان

 

کاربران گرامی نرم افزار حسابداری پارسیان جهت فعال سازی و غیرفعال سازی نرم افزار سنگ در حسابداری پارسیان موارد زیر را انجام دهید.    

 

1- از منوی امکانات نرم افزار پارسیان گزینه نصب سایر نرم افزارها را انتخاب کنید.

 

 

2- در کادر ایجاد شده نرم افزار سنگ را انتخاب کنید.

 

 

3- سپس در تمامی پیغام ها گزینه بلی را انتخاب کنید.

 

 

 

جهت مشاهده تغیرات در نرم افزار سنگ موارد زیر را انجام دهید.    

 

1- از منوی خرید و فروش نرم افزار پارسیان گزینه صدور فاکتور ورود/خروج را انتخاب کنید.

 

 

2- در کادر ایجاد شده گزینه سنگ یا کوپ را انتخاب و سپس Enter بزنید.

 

 

 

3- در این قسمت می توانید فاکتورهای مختلف نرم افزار سنگ را مشاهده نمائید.

 

 

 

جهت غیرفعال سازی نرم افزار سنگ در حسابداری پارسیان موارد زیر را انجام دهید.    

 

1- از منوی امکانات نرم افزار پارسیان گزینه نصب سایر نرم افزارها را انتخاب کنید.

 

 

2- در کادر ایجاد شده بر روی حذف همه منوها کلیک کنید.

 

 

3- سپس گزینه بلی را انتخاب کنید.