راه اندازی

 

برای راه اندازی و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز در سیستم حسابداری خود بهتر است به ترتیب ذکر شده در نرم افزار عمل نمایید برای مشاهده مراحل را ه اندازی پیشنهادی از قسمت  "محیط کار/ مراحل راه اندازی " را انتخاب کنید تا پنجره زیر را ملاحظه فرمایید.

از این پنجره میتوانید قسمت مورد نظر خود را با یک کلیک انتخاب نموده تا بخش مورد نظر شما بصورت اتوماتیک فراخوانده شود.