نرم افزار حسابداری پارسیان نگارش ویژه

 

 

امکانات:

1.کلیه امکانات سطح های قبل

و

2.وروود اطلاعات پايه از اکسل

3.تعريف کاربران سيستم به تعداد نامحدود

4.تغییر سرفصل های حسابداری از پیش تعیین شده ، به سرفصل های مورد نظر

5. تعریف فرمول تولید برای کالاهای تولیدی (قیمت تمام شده کالا)

6.امکان ثبت وزيتور براي هر فاکتور و يا هر رديف در فاکتور

7.طراحی گزارش های مختلف مورد نیاز کاربران

8.محاسبه ماليات بر ارزش افزوده  با در نظر گرفتن متغيير بودن ماليات و عوارض هر كالا

9.گزارش سريال هاي موجود يك كالا ، كاردكس ورود و خروج سريال و ...

10.چاپ ليبل بارکد براي هر کالا همراه با مشخصات

11.ثبت خودکار فاکتور مصرف مواد اولیه برای کالاهای تولید شده توسط فاکتور تولید

12.چاپ روي انواع چک

13.ثبت سريال براي كالاهاي خريداري شده و  فروش كالا همراه با سريال

15.محاسبه مساحت

( طول و عرض ، جهت اصناف سنگ و شيشه فروشيها )

16.ثبت عوامل افزاینده و کاهنده برای فاکتور ها (کسورات و اضافات فاکتور)

17.ثبت اقساط برای فاکتورهای فروش  و وصول قسط

 

قیمت :  20.000.000  ریال

 

 

 

18.نمایش سود اشخاص

19.تعریف انبارهای متعدد به تعداد نا محدود

20.کليه عمليات انبارگرداني

21.ثبت فاکتور تولید برای کالاهای تولیدی

22.تعریف ، طراحی و تنظیم چاپ انواع فاکتور به اختیار کاربر

23.چاپ فرمول تولید

24.گزارشات ويژه دارايي (گزارشات فصلي)

25.تعيين سقف اعتبار مشتريان براي جلوگيري از بدهکاري غير مجاز

26.سامانه ارتباط با مشتری(CRM)‌

27.تهیه گزارش فاکتورهای بدهکار و بستانکار

28.نمايش سود هر فاکتور

29.کلیه گزارشات انبار

30-راس گیری از چکها

31-تعیین تاریخ سر رسید برای فاکتور های فروش نسیه

32-کنترل موجودی انبار ها

(بر اساس واحد اصلی و فرعی )

33-کاردکس کالا و گزارشات ورود و خروجی