ایجاد بارکد اتوماتیک در نرم افزار حسابداری پارسیان

 

کاربران گرامی نرم افزار حسابداری پارسیان جهت ایجاد بارکد اتوماتیک در نرم افزار پارسیان موارد زیر را انجام دهید. 

 

 ابتدا برای یک کالا به روش زیر بارکد ایجاد کنید.

 

1-از منوی اطلاعات انبار  نرم افزار پارسیان گزینه تعاریف سپس تعریف گروه کالا و کالا را انتخاب کنید.

 

 

2- در کادر ایجاد شده گروه کالا را انتخاب کرده سپس کلید Enter را بزنید.

 

 

3- در کادر ایجاد شده یک کالا را انتخاب کرده و گزینه اصلاح را بزنید.

 

 

4- برای کالا مانند تصویر بارکد تعریف کنید و سپس بر روی گزینه ثبت کلیک کنید.

 

1- از منوی خرید و فروش گزینه تنظیمات سپس تنظیمات نرم افزار را انتخاب کنید.

 

 

2 - در کادر ایجاد شده تیک گزینه ( هنگام تعریف کالا بارکد به صورت اتوماتیک افزایش یابد ) بزنید سپس بر روی گزینه تائید کلیک کنید.

 

3- از این پس، پس از ایجاد کالا در انبار به طور خودکار شماره بارکد ایجاد می شود.