بازگردانی فاکتور یا سند حذف شده

 

کاربران گرامی نرم افزار حسابداری پارسیان جهت بازگردانی فاکتور یا سند حذف شده در نرم افزار پارسیان موارد زیر را انجام دهید. 

 

1 -از منوی امکانات نرم افزار پارسیان گزینه کاربران سپس امور کاربران را انتخاب کنید.

 

 

2- در قسمت خالی کادر ایجاد شده راست کلیک کنید  سپس بر روی گزینه لیست فاکتورهای حذف شده کلیک کنید.

 

 

3- فاکتورهایی که قصد برگرداندن آن هارا دارید انتخاب کنید و بر روی گزینه انتقال به فاکتورها کلیک کنید.

 

4- در کادر ایجاد شده گزینه بلی را انتخاب کنید.