اصلاح چک های وصول شده/پاس شده/ برگشت شده

 

چنانچه چکی را بصورت اشتباه وصول یا پاس کردید و بخواهید آن را اصلاح نمایید به این صورت عمل می کنید .

  • از قسمت دریافت و پرداخت ،گزارش چک ها ، لیست چک های پرداختی پاس شده یا وصول شده را کلیک کرده سپس چک مورد نظر را انتخاب کرده و راست کلیک می کنید از منوی ظاهر شده تبدیل چک به حالت فعال /غیر فعال را کلیک کرده با این کار چک به حالت فعال تبدیل می شود و حال می توانید از قسمت اصلاح چک آن را اصلاح نمایید . پس از اتمام عملیات اصلاح مجدد به قسمت لیست چکهای وصول شده یا پاس شده رجوع کنید و چک را غیر فعال نمایید .

 

  • توجه : دقت نمایید که در صورت اصلاح چک کلیه سند های حسابداری مربوط به چک به صورت اتوماتیک اصلاح می شود .