ليبل تايوگ عرض 100 ميليمتر

 

 نوع لیبل

پارچه ای / تایوگ

 عرض لیبل

100 میلی متر

طول لیبل

200 متر

لیبل پارچه ای که مخصوص در صنعت پوشاک –مبلمان لیبل کاغذی یا همان تایوک هر رول شامل 200 متر از این لیبل می باشد. تایوک در عرض های 4-5-2-2.5-3-10 سانتی متری می باشد.