لیبل کاغذی40*20 میلیمتر

 

 نوع لیبل

کاغذی

 سایز لیبل

 40* 20میلی متر

 تعداد ردیف

تک ردیفه

 تعداد در رول

 2000 عدد

لیبل کاغذی 40 × 20 دارای ویژگی شبیه به کاغذ است که در مقابل فشار پاره میشود و همچنین در برابر رطوبت حالت خمیری شکلی به خود میگیرد. تعداد 2000 عدد لیبل پشت چسب دار سایز 20 × 40 در هر رول وجود دارد که با آرایش 2 ردیفه کنار یکدیگر قرار گرفته اند.