لیبل پی وی سی نارنجی51*34 میلیمتر

 

 نوع لیبل

پی وی سی

 سایز لیبل

 51* 34میلی متر

 تعداد ردیف

دو ردیفه

 تعداد در رول

 3000 عدد

این نوع لیبل ،لیبل  51*34 pvc است که ماندگاری و چسبندگی خوبی دارد .همچنین در برابر مواد شیمیایی پاک کننده ودر برابر کشیدگی ،عوامل محیطی مثل : تابش نور و افتاب ،باد و…. مقاوم است.