ليبل تايوگ عرض 40 ميليمتر

 

 نوع لیبل

پارچه ای / تایوگ

 عرض لیبل

40 میلی متر

طول لیبل

200 متر

لیبل پارچه ای که مخصوص در صنعت پوشاک –مبلمان لیبل کاغذی یا همان تایوک هر رول شامل 200 متر از این لیبل می باشد. تایوک در عرض های 4-5-2-2.5-3-10 سانتی متری می باشد.