رول حرارتي عرض 8 سانت  چاپ آبي 45 متر

 

 نوع رول

کاغذ حرارتی فیش پرینتر

 عرض چاپ

80 میلی متر

متراژ

45 متر

 رنگ چاپ

آبی

رول فیش پرینتر هانسول 8 سانتی و 45 متری چاپ آبی مخصوص دستگاههای فیش پرینتر ، به کاغذ های رولی ای گفته می شود که با انتقال مستقیم حرارت ترمال هد  از دستگاه های فیش زن یا چاپگر حرارتی فیش زن چاپ می گردند.