رول حرارتي عرض 8 سانت

چاپ آبي 40 متر

رول حرارتي عرض 8 سانت

چاپ مشکي 40 متر

رول حرارتي عرض 8 سانت

چاپ آبي 45 متر

رول حرارتي عرض 8 سانت

چاپ مشکي 45 متر

       
       

رول حرارتي عرض 57 سانت

چاپ مشکي 20 متر

رول رسيد مشتري  NCR

Black Mark

رول حرارتي هانسول عرض 8 سانت

چاپ مشکي 55 متر

رول رسيد مشتري NCR
       
       

رول رسيد مشتري Vincor

رول رسيد مشتري Vincor Black Mark

رول رسيد مشتري GRG

رول رسيد مشتري GRG Black Mark
       
       
رول رسيد مشتري Bankit Black Mark رول رسيد مشتري Bankit رول رسيد مشتري Hyosung رول رسيد مشتري Hyosung Black Mark