ليبل تايوگ عرض 40 ميليمتر           ليبل تايوگ عرض 50 ميليمتر           ليبل تايوگ عرض 25 ميليمتر           ليبل تايوگ عرض 30 ميليمتر
                                     
                                     
                                 
                        ليبل تايوگ عرض 100 ميليمتر           ليبل تايوگ عرض 20 ميليمتر